Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι η εργασίες μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε πλέον να εισέλθετε στο νέο portal για φοιτητές και καθηγητές. Τα εγχειρίδια χρήσης φοιτητών και καθηγητών είναι αναρτημένα μέσα στην εφαρμογή..

Είσοδος στο νέο φοιτητολόγιο uniportal.ihu.gr

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών (Identity Management - IDM) του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

Η ενεργοποίηση των λογαριασμών των χρηστών και η απόκτηση κωδικών πρόσβασης γίνεται μέσω της υπηρεσίας URegister.

Με τους νέους λογαριασμούς θα είστε σε θέση να αξιοποιείτε την ομοσπονδιακή Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του ΕΔΕΤ για την ταυτοποίηση και πιστοποίηση σε διιδρυματικές υπηρεσίες που απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών, Υποτροφίες ΙΚΥ, Πρακτική Άσκηση (ΑΤΛΑΣ), ΑΠΕΛΛΑ, Okeanos, Eduroam κ.λπ. Επίσης, με τον ίδιο λογαριασμό θα έχετε πρόσβαση και στις Ιδρυματικές Υπηρεσίες, όπως, Ηλ. Γραμματεία, e-learning, email, OpenVPN, Ασύρματο Δίκτυο.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για κάθε κατηγορία μέλους του Ιδρύματος σχετικά με την ενεργοποίηση των νέων λογαριασμών.

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι νέοι φοιτητές, μετά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του URegister:

https://uregister.ihu.gr/

Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία.

Προσοχή! Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι «Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία» παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να ελέγξουν και τυχόν διορθώσουν τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου ή του email σας. Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου θα πρέπει απαραιτήτως να έχει το πρόθεμα της χώρας (+30 για την Ελλάδα).

Επίσης, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταχωρήσει η γραμματεία το σωστό ΑΜΚΑ και Χώρα ΑΜΚΑ του φοιτητή (με εξαίρεση τους φοιτητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οπότε μπορεί να μείνει κενό).

Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για φοιτητές

ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Τα νέα μελη ΔΕΠ ή Διοικητικοί Υπάλληλοι θα πρέπει, μετά των καταχώρηση των στοιχείων τους από το τμήμα Προσωπικού, να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό ως εξής:

  1. Στέλνουν email με τα στοιχεία τους στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (nocserres@ihu.gr ή noc@teicm.gr) ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία και καταχώρηση κάποιων επιπλέον απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού.
  2. Προχωρούν με την ενεργοποίηση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του URegister: https://uregister.ihu.gr/
  3. Ακολουθούν τις Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για μέλη ΔΕΠ - Διοικητικό Προσωπικό.

Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στο τμήμα Προσωπικού. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι «Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτα τα στοιχεία» παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα Προσωπικού ώστε να ελέγξουν και τυχόν διορθώσουν τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου ή του email σας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ κ.λπ.)

Ο κάθε έκτακτος καθηγητής, επιστημονικός συνεργάτης, ακαδ. υπότροφος κ.λπ. μπορεί να ενεργοποιήσει ο ίδιος τον ηλεκτρονικό του ως εξής:

  1. Στέλνει email με τα στοιχεία του στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (nocserres@ihu.gr ή noc@teicm.gr) ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία και καταχώρηση κάποιων επιπλέον απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού.
  2. Προχωρά με την ενεργοποίηση επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του URegister: https://uregister.ihu.gr/
  3. Ακολουθεί τις Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για μέλη ΔΕΠ - Διοικητικό Προσωπικό.

Αλλαγή ή Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης (Υπηρεσία MyPassword)

Μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών MyPassword παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε για τις Ομοσπονδιακές και Ιδρυματικές Υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister, επισκευτείτε την ιστοσελίδα https://mypassword.ihu.gr/ και ακολουθήστε το σύνδεσμο «Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου».

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του κινητού σας ή το email σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία  MyPassword (https://mypassword.ihu.gr/). Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο «Καταχώριση στοιχείων» και τροποποιήστε το στοιχείο που επιθυμείτε.